De kunstwerken van Greetje Petri

Greetje Petri-Eijskoot (1922 – 2012) groeide op in Dordrecht als dochter van de musicus en dansleraar Hans Eijskoot. Zij ontwikkelde zich door zelfstudie tot keramiste en verdiepte zich uitgebreid in de beeldende kunst en literatuur. Met haar echtgenoot Hans Petri, die zij in 1945 leerde kennen en met wie zij in 1949 trouwde, deelde zij de liefde voor de kunst en de natuur. Dieren waren voor haar een belangrijk thema: egels, otters, mollen, muizen, makaken, uilen, kikkers, hazen, vissen en vogels gaf zij vorm in kleine en grote sculpturen in keramiek en brons.

Greetje Petri was gefascineerd door de Japanse kunst. Deze interesse ziet men terug in haar vazen (soms met deksels in de vorm van dierenkoppen) en schalen in grote formaten. Zij verdiepte zich uitgebreid in de glazuurtechnieken, zodat zij een grote variatie in de afwerking van haar objecten kon toepassen. Ook bracht zij graag gekalligrafeerde teksten, door middel van graveren, op haar werk aan.

Naast haar eigen werk als keramiste, werkte Greetje Petri mee aan grote projecten van haar echtgenoot en ondersteunde zij hem verder op allerlei manieren. Zij was betrokken bij alles wat hij dacht en maakte.

Een gezamenlijk project was de grote tuin van de zelf opgeknapte boerderij met twee stallen die dienst deden als atelier in Echteld in de Betuwe. Hier woonde en werkte het echtpaar vele jaren. In de loop van de 33 jaar dat zij aan de tuin werkten, werd dit een levenswerk van de Petri’s. Zorgvuldig aangelegd met bomen, bloemen en grassen werd dit een bijzondere tuin gelijk aan de veelzeggende eenvoud van een haiku.

In deze tuin stonden kunstwerken van beide kunstenaars. Greetje Petri exposeerde geregeld in deze tuin in Echteld. Ook exposeerde zij bij de beeldentuin van Dehullu in Gees.

kandelaar

keramiek
99 x 41 cm

Otter (1991)

aardewerk
hoog 61 cm.

schaal 2

aardewerk
58 rond

Schaal (1970)

aardewerk
58 rond